Slide 2

Бижута "Целуващи се пера"

Slide 2

Бижута "Цветя"

Slide 2

Бижута "Снежно перо"

Често използвани термини

Аверс (от лат. Adversus) – Лицевата страна на монета или медал. Тя е част от иконографската схема и художествения проект. Носи синтезирана информация: номинал, принадлежност, символи и пр.
Ag (argеntum) - Химическият символ на среброто, съкращение от латинското му наименование.
Алой (alloy) – сплав - Смес от два или повече метала. Повечето монети и бижута се произвеждат от А., за да се подобри здравината и износоустойчивостта на продукта.
Au (aurum) – Химическият символ на златото, съкращение от латинското му наименование.
Американски орел – виж: Орел.
Алтън –  Средновековна златна монета в Турция. Терминът е останал в народния език и до днес като синоним на злато.
Английски фунт – През 17 в. това е най-тежката сребърна монета в Англия. Тежи 120 гр.
Бар (Bar) – Златно кюлче/слитък, изработено според международните изисквания с тегло в унции, или грамове и с определено златно съдържание. Виж: Кюлче.
Билон (френ. Billon) – Метална сплав. Терминът е възникнал във Франция през 13 в., като понятите за недостатъчно сребърно съдържание в монетите, ок. и под 50%., т.е. ок. и под проба 500.
Биметални монети – Монети, изработени (сглобени) от 2 метала по отделно, а не  като сплав.
Британия – Латинското название на римската провинция Britannia, а също и географското название на Великобритания. Изобразена е като женска фигура с древногръцки шлем, с щит с герб и тризъбец седяща на брега на море или плуваща по вълните. Днес се свързва с емисиите от английски златни инвестиционни монети.
Bullion (Бълиън) – Термин на англ., означаващ най-общо рафинираните кюлчета или слитъци от злато и сребро и търговията с тях. Понятието обхваща и златните и сребърните инвестиционни монети.
Възпоменателна монета – Монета отсечена във връзка с конкретно събитие, годишнина, личност и пр. Тези монети са обект на колекциониране.
Гурт – Външната страна на монетата, определена като плосък цилиндър. В повечето случаи той е част от художествения проект и също носи допълнителна информация. Има назъбен или гладък релеф, надписи, геометрични фигури или друга украса.
Good delivery – Изисквания  на Лондонската метална борса към златните кюлчета. Съгласно тези стандарти едно кюлче ( „good delivery bar”) трябва да съдържа от 350 до 430 унции злато с минимална чистота 995/1000 и да е маркирано с печата на една от световноизвестните фирми-регистрирани рафинерии и производители на златни кюлчета. Кюлчето трябва да има добър външен вид, да се премества и складира лесно.
Електролитно злато – Практически възможно най-чисто злато с проба 999,99. Използва се основно в електрониката.
Електрон – Сплав от злато и сребро. Използван за отсичане на първите монети през 7 в.пр.Хр. в Лидия, където електронът се среща в естествено състояние. Количеството на златото се колебае между 30 и 80%.
Карат – Термин за съдържанието на чисто злато в дадено изделие. Произлиза от името на растението Ceratonia siliqua, или рожков. Теглото на плода на рожкова е бил приет в древността като базова мярка в Гърция, Рим, Арабия и пр. Спрямо пробата към 1000 има следните съотношения:
24 карата = от 995 до 1000/1000; 995 – проба, съответстваща на изискванията на Лондонската метална борса за „Good delivery” .
22 карата =      916/1000; 18 карата =      750/1000; 14 карата =      583,3-585/1000.
Клеймо – Марка нанесена върху златен продукт удостоверяваща кой е производителя,  неговия номер и златното съдържание. Клеймата на основните производители се публикуват периодично.
Крона – Название на няколко вида немски, австрийски и датски златни монети. Немските са от времето на империята след 1871 г. Датската златна крона е от 16 в., а австрийските от началото на 20 в. с дати “1915” и “1912” Последните са инвестиционно злато и имат плаващ курс в съответствие с курса на златото, а не нумизматична стойност. В ново време е име на националните монети и валути на Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Чехословакия.
Кюлче – Златен слитък, произведен според приетите стандарти за тегло и чистота на метала. На “златния пазар” стойност имат и се приемат само кюлчетата, произведени от рафинерия-член на Лондонската метална борса. Синоними: слитък, бар,ингот, бълиън и др. Виж good delivery.
Мат-гланц – Комбинирана техника за изработка на монети с гланцирана и матирана повърхност.
Медал/Медальон – Монетовиден продукт, отсичан по конкретен повод, историческо събитие, годишнина и др. Може да бъде произвеждан не само от държавата, както е при монетите, но и от частни лица и организации.
Монета :
  1. Идва от името на римската богиня Юнона, носеща прозвището Монета по името на първия монетен двор при храма и на Капитолия в Рим. Изобразява се върху монетите, държаща рог на изобилието и везни.
  2. Слитък от метал с определена форма и стойност. Вид метални пари с различни номинали и от различни метали.
Наполеон – Френска златна монета от 20 франка, чието сечене започва при Наполеон I Бонапарт през 1803 г. и продължава при Наполеон III. Чистото злато в нея е 5,8065 при общо тегло на монетата 6,4516 гр. Една от най-популярните и разпространени златни монети. Името “наполеон” за 20 франковата френска златна монета се запазва и при френските републикански монети. То се пренася механично и върху други европейски монети от същия номинал. Затова често терминът “наполеон” се ползва погрешно за швейцарски, белгийски, италиански и др. монети
Обверс – Виж Аверс.
Орел (от англ. Eagle) – Основна американска златна монета, чието сечене започва през 1792 г. и приключва през 1933 г. В ново време се секат златни и сребърни инвестиционни монети под названието “Американски орел”.
Пиефорт – Термин за означаване на “силна” монета - всички нейни параметри са като на обикновената монета, но теглото й е двойно, поради това и монетното ядро е двойно по-дебело. За пръв път в България такава монета е отсечена през 1979 г. по повод на международната година на детето, когато са изработени две сребърни монети - едната с тегло 23.33 г и „пиефорт” с тегло 46.66 г. Следващата емисия на БНБ, вкл. монети пиефорт е посветена на 100-годишнината на Народния театър /2004 г./.
Реверс – Опаковата страна (гърба) на монетата. Тя е част от иконографската схема и художествения проект. Носи синтезирана информация: принадлежност, герб, символи и пр.
Рестрайк – Буквално, „пренасечка”. Монети, които се отсичат периодично в един и същ вид и дизайн, а също и с непроменена година, т.е. във вида, в който са били отсечени за първи път. Най-често срещани са “Австрийските Корони /крони/” и “Мексиканските Центенарио”.
Суверен/Соверен (англ. Sovereign)  - Английска златна монета, въведена от Хенри VII (1485-1509). Суверенът или още двойният реал е съответствал на 1 фунт сребърни монети по 20 шилинга. Отсечен е от практически чисто злато. При общо тегло на монетата от 15,55 гр., златото е 15,47 гр. В ново време се сече като инвестиционна монета, т.н. “Нов суверен”. Монета с това име се е сякла в Дания като търговска монета през 1608 г. като подражание на английската.
Тираж (монетен) – Броят на монетите, отсечени в рамките на една емисия.
Тройунция – Виж Унция.
Унция /от лат., римска/ - Тегловен стандарт, равен на 1/12 от римския Ас. До днес основна тегловна единица, използвана и за благородни метали: 31,1035 гр. Нарича се още тройунция по името на френския град Трой, голям пазарен център в Средновековието, където се провеждал ежегоден панаир. Съкратеното означение на унцията е oz.
Флорин – Златен гулден на град Флоренция, отсечен за пръв път през 1252 г. Произлиза от итал. име на лилия – flos, която е изобразена на монетата. Теглото му е 3,537 гр. В ново време, име на някои национални валути.
Циркулация – процес на движение на монетите в обръщение. В зависимост от продължителността на участието в нея се определя и степента на запазеност на монетите. Според международните стандарти има 6 степени за състояние на монета: перфектно; нециркулирала; изключително; отлично; много добро; добро.
Червено или черно злато – злато, оцветено чрез включване в състава на сплавта на други метали, примерно мед за червен цвят, или бисмут за черен.
Чисто злато – виж: Електролитно злато.
Щемпел гланц – матричен гланц, състояние на повърхността на монета, медальон или друг монетовиден предмет веднага след удара на стоманената матрица при отсичането. В нумизматиката се цени особено много ненарушения матричен гланц.
Юбилейна монета – виж: Възпоменателна монета.

продуктови категории

НОВ ПРОДУКТ

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Фиксинг на Лондонската борса за унция злато с проба 999.9/1000 към:25.01.2017

USD EUR
AM 1203.50 1119.620
PM 1195.00 1113.860

 

Публикации                                          | Blog |

Венецът на Афродита - митове за златото (част1)

Символ на висша власт, златото е задължителен атрибут на боговете. В ослепително сияние се явява най-древното доолипийско божество ...

Пролетни подаръци от Gold Center

Пролетни подаръци от Gold Center: сребърна монета "Венера, Богинята на любовта", сребърна монета "Сън след баня", златно кюлче-медальон "Calais", сребърно кюлче-медальон "Зебра"

Knuckman: долара ще бъде катализатор за повишаване на цената на златото

Ноември 1 (Bloomberg) - Алън Knuckman, пазарен стратег от Optionshop, говори за пазара на злато и за това, което може да тласне пазара към по-високи цени.

Венецът на Афродита - митове за златото (част2)

Сюжетите на много от митовете са свързани със златни ябълки. Донисий отглежда ябълково дърво и подарява златната ябълка от него на Афродита,

Как да се предпазите от измамни схеми в интернет за търговия на злато и сребро.

Великден- традиции, символи и идеи за подаръци

В духа един от най-светлите празници- Великден, ви поднасяме специални предложения. Това са сребърна монета "Червено Великденско яйце, стил Фаберже", сребърен медал "Яйце за Здраве и късмет" и златната монета "Златно късметлийско зайче" .
 

 (0)